Úleva od příznaků chřipky a vlhkého kašle

Theraflu Forte

Theraflu Forte horký nápoj

Theraflu Forte horký nápoj se používá krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky. Tyto příznaky zahrnují mírné nebo středně silné bolesti, horečku, překrvení nosní sliznice (ucpaný nos) a vlhký, produktivní kašel.

Theraflu Forte horký nápoj užívejte POUZE, pokud máte VŠECHNY následující příznaky:

 • bolest a/nebo horečka;
 • ucpaný nos;
 • vlhký, produktivní kašel (kašel s vykašláváním hlenu).

Theraflu Forte horký nápoj je určen k použití pouze u dospělých, starších pacientů a dospívajících od 16 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, pokud se Vám přitíží nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Získejte úlevu od

Nasal Congestion

Ucpaný nos

Cough

Kašel

Headache

Bolest hlavy

Fever

Horečka

 Theraflu Forte horký nápoj obsahuje tři léčivé látky:

 • paracetamol: působí proti bolesti (analgetikum) a snižuje horečku (snižuje tělesnou teplotu, pokud máte horečku);
 • fenylefrin: nosní dekongestivum - uvolňuje ucpaný nos a pomáhá snadněji dýchat nosem snížením otoku nosních dutin;
 • guajfenesin: expektorans, které uvolňuje hlen a přináší úlevu při vlhkém, produktivním kašli.

NEUŽÍVEJTE Theraflu Forte horký nápoj, pokud:

 • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
 • máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (hypertenzi);
 • máte cukrovku;
 • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 • máte glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak);
 • máte feochromocytom (nádor nadledvin nacházející se v blízkosti ledvin);
 • užíváte nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • užíváte tricyklická antidepresiva;
 • užíváte betablokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);
 • užíváte další sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a psychostimulancia podobná amfetaminu.

Před užitím přípravku Theraflu Forte horký nápoj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

 • problémy se srdcem nebo krevními cévami;
 • problémy s játry;
 • problémy s ledvinami;
 • zvětšenou prostatu, protože může docházet k zadržování moči nebo obtížnému močení;
 • problémy s krevním oběhem (jako je Raynaudův syndrom);
 • mírnou žloutenku (Gilbertův syndrom);
 • deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (nedostatek enzymu);
 • abnormální rozpad červených krvinek (hemolytickou anemii);
 • dehydrataci (nedostatek vody v organismu) nebo trpíte chronickou podvýživou;
 • chronický kašel, průduškové astma nebo emfyzém (onemocnění plic).

Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkoholické nápoje.

Neužívejte Theraflu Forte horký nápoj, pokud jste těhotná nebo kojíte.

NEUŽÍVEJTE Theraflu Forte horký nápoj, pokud užíváte:

 • léčivé přípravky obsahující paracetamol - pokud překročíte maximální denní dávku paracetamolu, může dojít k závažnému poškození jater;
 • jiný přípravek určený k léčbě kašle, nachlazení nebo k dekongesci (snížení otoku nosní sliznice);
 • nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • tricyklická antidepresiva, používaná k léčbě deprese;
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou betablokátory;
 • léky obsahující sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a amfetaminová psychostimulancia.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jak se Theraflu Forte horký nápoj užívá?

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg:

Užijte jeden sáček každých 4 – 6 hodin podle potřeby.

Neužívejte více než 3 sáčky (3 dávky) v průběhu 24 hodin.

Neužívejte déle než 3 dny. Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, pokud se příznaky zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

Theraflu Forte horký nápoj nemají užívat dospělí, starší osoby a dospívající starší 16 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg. Nepřekračujte stanovenou dávku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Theraflu Forte horký nápoj nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

PŘESTAŇTE užívat Theraflu a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • alergické reakce včetně sípotu, dušnosti, otoku obličeje nebo úst;
 • kožní vyrážka (včetně kopřivky a svědění), zarudnutí kůže;
 • olupování kůže, puchýře, bolest a vředy v ústech;
 • problémy s krví včetně neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin;
 • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); to jsou příznaky problémů s játry.

Pro kompletní seznam nežádoucích účinků viz příbalovou informaci.

 • INFORMACE O PŘÍPRAVKU

   Theraflu Forte horký nápoj obsahuje tři léčivé látky:

  • paracetamol: působí proti bolesti (analgetikum) a snižuje horečku (snižuje tělesnou teplotu, pokud máte horečku);
  • fenylefrin: nosní dekongestivum - uvolňuje ucpaný nos a pomáhá snadněji dýchat nosem snížením otoku nosních dutin;
  • guajfenesin: expektorans, které uvolňuje hlen a přináší úlevu při vlhkém, produktivním kašli.
 • INSTRUKCE

  NEUŽÍVEJTE Theraflu Forte horký nápoj, pokud:

  • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
  • máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (hypertenzi);
  • máte cukrovku;
  • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
  • máte glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak);
  • máte feochromocytom (nádor nadledvin nacházející se v blízkosti ledvin);
  • užíváte nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
  • užíváte tricyklická antidepresiva;
  • užíváte betablokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);
  • užíváte další sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a psychostimulancia podobná amfetaminu.

  Před užitím přípravku Theraflu Forte horký nápoj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

  • problémy se srdcem nebo krevními cévami;
  • problémy s játry;
  • problémy s ledvinami;
  • zvětšenou prostatu, protože může docházet k zadržování moči nebo obtížnému močení;
   problémy s krevním oběhem (jako je Raynaudův syndrom);
  • mírnou žloutenku (Gilbertův syndrom);
  • deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (nedostatek enzymu);
  • abnormální rozpad červených krvinek (hemolytickou anemii);
  • dehydrataci (nedostatek vody v organismu) nebo trpíte chronickou podvýživou;
  • chronický kašel, průduškové astma nebo emfyzém (onemocnění plic).

  Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkoholické nápoje.

  Neužívejte Theraflu Forte horký nápoj, pokud jste těhotná nebo kojíte.

  NEUŽÍVEJTE Theraflu Forte horký nápoj, pokud užíváte:

  • léčivé přípravky obsahující paracetamol; pokud překročíte maximální denní dávku paracetamolu, může dojít k závažnému poškození jater.
  • jiný přípravek určený k léčbě kašle, nachlazení nebo k dekongesci (snížení otoku nosní sliznice).
  • nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
  • tricyklická antidepresiva, používaná k léčbě deprese;
  • léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou betablokátory;
  • léky obsahující sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a amfetaminová psychostimulancia.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  JAK SE THERAFLU HORKÝ NÁPOJ UŽÍVÁ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Pro dospělé, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg: Užijte jeden sáček každých 4 – 6 hodin podle potřeby.

  Neužívejte více než 3 sáčky (3 dávky) v průběhu 24 hodin.

  Neužívejte déle než 3 dny. Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, pokud se příznaky zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

  Theraflu Forte horký nápoj nemají užívat dospělí, starší osoby a dospívající starší 16 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg. Nepřekračujte stanovenou dávku.

 • VAROVÁNÍ

  Nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i Theraflu Forte horký nápoj nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  PŘESTAŇTE užívat Theraflu a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

  • alergické reakce včetně sípotu, dušnosti, otoku obličeje nebo úst;
  • kožní vyrážka (včetně kopřivky a svědění), zarudnutí kůže;
  • olupování kůže, puchýře, bolest a vředy v ústech;
  • problémy s krví včetně neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin;
  • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); to jsou příznaky problémů s játry.

  Pro kompletní seznam nežádoucích účinků viz příbalovou informaci.