Úleva od příznaků chřipky a vlhkého kašle

Theraflu® ExpressMax® Nighttime Severe Cold & Cough Caplets

Theraflu tobolky

Theraflu tobolky se používají krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky. Tyto příznaky zahrnují mírné nebo středně silné bolesti, horečku, překrvení nosní sliznice (ucpaný nos) a vlhký, produktivní kašel.

Theraflu tobolky užívejte POUZE, pokud máte VŠECHNY následující příznaky:

 • bolest a/nebo horečka;
 • ucpaný nos;
 • vlhký, produktivní kašel (kašel s vykašláváním hlenu).

Theraflu tobolky jsou určeny k použití pouze u dospělých, starších pacientů a dospívajících od 16 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, pokud se Vám přitíží nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Získejte úlevu od

Nasal Congestion

Ucpaný nos

Cough

Kašel

Headache

Bolest hlavy

Fever

Horečka

Theraflu tobolky obsahuje tři léčivé látky:

 • paracetamol: působí proti bolesti (analgetikum) a snižuje horečku (snižuje tělesnou teplotu, pokud máte horečku);
 • fenylefrin: nosní dekongestivum - uvolňuje ucpaný nos a pomáhá snadněji dýchat nosem snížením otoku nosních dutin;
 • guajfenesin: expektorans, které uvolňuje hlen a přináší úlevu při vlhkém, produktivním kašli.

NEUŽÍVEJTE Theraflu tobolky, pokud:

 • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
 • máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (hypertenzi);
 • máte cukrovku;
 • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 • máte glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak);
 • máte feochromocytom (nádor nadledvin nacházející se v blízkosti ledvin);
 • užíváte nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • užíváte tricyklická antidepresiva;
 • užíváte betablokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);
 • užíváte další sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a psychostimulancia podobná amfetaminu.

Před užitím přípravku Theraflu tobolky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

 • problémy se srdcem nebo krevními cévami;
 • problémy s játry;
 • problémy s ledvinami;
 • zvětšenou prostatu, protože může docházet k zadržování moči nebo obtížnému močení;
 • problémy s krevním oběhem (jako je Raynaudův syndrom);
 • mírnou žloutenku (Gilbertův syndrom);
 • deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (nedostatek enzymu);
 • abnormální rozpad červených krvinek (hemolytickou anemii);
 • dehydrataci (nedostatek vody v organismu) nebo trpíte chronickou podvýživou;
 • chronický kašel, průduškové astma nebo emfyzém (onemocnění plic).

Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkoholické nápoje.

Neužívejte Theraflu tobolky, pokud jste těhotná nebo kojíte.

NEUŽÍVEJTE Theraflu tobolky, pokud užíváte:

 • léčivé přípravky obsahující paracetamol - pokud překročíte maximální denní dávku paracetamolu, může dojít k závažnému poškození jater;
 • jiný přípravek určený k léčbě kašle, nachlazení nebo k dekongesci (snížení otoku nosní sliznice).
 • nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • tricyklická antidepresiva, používaná k léčbě deprese;
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou betablokátory;
 • léky obsahující sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a amfetaminová psychostimulancia.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jak se Theraflu tobolky užívají?

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg:

Užijte 2 tobolky každých 4 – 6 hodin podle potřeby. Tobolky zapijte vodou.

Neužívejte více než 6 tobolek (3 dávky po 2 tobolkách) v průběhu 24 hodin.

Neužívejte déle než 3 dny. Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, pokud se příznaky zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

Theraflu tobolky nemají užívat dospělí, starší osoby a dospívající starší 16 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg. Nepřekračujte stanovenou dávku.

 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Theraflu tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

PŘESTAŇTE užívat Theraflu tobolky a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • alergické reakce včetně sípotu, dušnosti, otoku obličeje nebo úst;
 • kožní vyrážka (včetně kopřivky a svědění), zarudnutí kůže;
 • olupování kůže, puchýře, bolest a vředy v ústech;
 • problémy s krví včetně neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin;
 • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); to jsou příznaky problémů s játry.

Pro kompletní seznam nežádoucích účinků viz příbalovou informaci.

 • INFORMACE O PŘÍPRAVKU

  Theraflu tobolky obsahuje tři léčivé látky:

  • paracetamol působí proti bolesti (analgetikum) a snižuje horečku (snižuje tělesnou teplotu, pokud máte horečku);
  • fenylefrin: nosní dekongestivum - uvolňuje ucpaný nos a pomáhá snadněji dýchat nosem snížením otoku nosních dutin;
  • guajfenesin: expektorans, které uvolňuje hlen a přináší úlevu při vlhkém, produktivním kašli.
 • INSTRUKCE

  JAK SE THERAFLU TOBOLKY UŽÍVAJÍ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Pro dospělé, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg: Užijte 2 tobolky každých 4 – 6 hodin podle potřeby. Tobolky zapijte vodou.

  Neužívejte více než 6 tobolek (3 dávky po 2 tobolkách) v průběhu 24 hodin.

  Neužívejte déle než 3 dny. Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, pokud se příznaky zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

  Theraflu tobolky nemají užívat dospělí, starší osoby a dospívající starší 16 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg. Nepřekračujte stanovenou dávku.

  NEUŽÍVEJTE Theraflu tobolky, pokud:

  • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto;
  • máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (hypertenzi);
  • máte cukrovku;
  • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
  • máte glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak);
  • máte feochromocytom (nádor nadledvin nacházející se v blízkosti ledvin);
  • užíváte nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
  • užíváte tricyklická antidepresiva;
  • užíváte betablokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);
  • užíváte další sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a psychostimulancia podobná amfetaminu.

  Před užitím přípravku Theraflu tobolky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

  • problémy se srdcem nebo krevními cévami;
  • problémy s játry;
  • problémy s ledvinami;
  • zvětšenou prostatu, protože může docházet k zadržování moči nebo obtížnému močení;
  • problémy s krevním oběhem (jako je Raynaudův syndrom);
  • mírnou žloutenku (Gilbertův syndrom);
  • deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (nedostatek enzymu);
  • abnormální rozpad červených krvinek (hemolytickou anemii);
  • dehydrataci (nedostatek vody v organismu) nebo trpíte chronickou podvýživou;
  • chronický kašel, průduškové astma nebo emfyzém (onemocnění plic).

  Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkoholické nápoje.

  Neužívejte Theraflu tobolky, pokud jste těhotná nebo kojíte.

  NEUŽÍVEJTE Theraflu tobolky, pokud užíváte:

  • léčivé přípravky obsahující paracetamol; pokud překročíte maximální denní dávku paracetamolu, může dojít k závažnému poškození jater.
  • jiný přípravek určený k léčbě kašle, nachlazení nebo k dekongesci (snížení otoku nosní sliznice).
  • nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
  • tricyklická antidepresiva, používaná k léčbě deprese;
  • léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou betablokátory;
  • léky obsahující sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a amfetaminová psychostimulancia.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

   

 • VAROVÁNÍ

  Nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i Theraflu tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  PŘESTAŇTE užívat Theraflu tobolky a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

  • alergické reakce včetně sípotu, dušnosti, otoku obličeje nebo úst;
  • kožní vyrážka (včetně kopřivky a svědění), zarudnutí kůže;
  • olupování kůže, puchýře, bolest a vředy v ústech;
  • problémy s krví včetně neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin;
  • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); to jsou příznaky problémů s játry.

  Pro kompletní seznam nežádoucích účinků viz příbalovou informaci.